Underafsnit

Praktisk info

  • Containere og sand: Se her 
  • Teltudlejning: Se her 
  • Lån af tallerkener (60 stk.): Se her

Arrangementer

Årets sommerfest forløb super godt - hele 78 deltagere :-)

Se stemningsfotos herunder

Venlig hil…

Referater, vedtægter og økonomi

Nedenfor finder du referater fra de seneste generalforsamlinger. Der er også øvrige dokumenter som r…

Om foreningen

Grundejerforeningen Holmetoften/Bushøjvej blev stiftet på en generalforsamling den 15. november 1967…

Aktuelt

Facebook side

  • Tuesday, January 19, 2016 6:47 AM

Bestyrelsen for grundejerforeningen har lavet en Facebook side til grundejerforeningens medlemmer. Den nyoprettet Facebook gruppe er for medlemmer af Grundejerforeningen Holmetoften og Bushøjvej. Grup…

Læs videre